Arbeidsongeval

Arbeidsongeval

Arbeidsongeval plaatje

Wat te doen als u tijdens uw werkzaamheden letsel oploopt?

Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval, ook wel een bedrijfsongeval genoemd, is een ongeluk tijdens het werk. Het kan gaan om een ongeval op de werkplek zelf, op een bouwplaats, maar ook onderweg voor werk gerelateerde activiteiten. Enkele voorbeelden zijn: een ongeval met een defecte machine, een uitglijder op een gladde vloer of overbelasting door hoge werkdruk.

Zorgplicht van de Werkgever

Elke werkgever dient te zorgen voor een veilige werkomgeving. Dit houdt in dat de werkplek veilig moet zijn, er adequate instructies gegeven moeten worden over veilige werkmethoden en er controle moet zijn op de naleving van veiligheidsvoorschriften.

Aansprakelijkheid bij een arbeidsongeval

Als u tijdens het werk een ongeval krijgt dan is de werkgever in principe aansprakelijk voor de schade. Dit is anders als uw werkgever kan aantonen dat hij voldoende(veiligheids) maatregelen heeft genomen. De schade moet wel het gevolg zijn van het arbeidsongeval. 

Schadevergoeding Claimen

Onze advocaten zullen de schade voor u verhalen op de werkgever en/of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de werkgever. De schade die wij voor u zullen vorderen bestaat uit materiële en immateriële schade. Materiële schade is schade die in geld uit te drukken is. U kunt hierbij denken aan inkomsten die u misloopt, medische kosten, kosten voor hulp in het huishouden e.d. Immateriële schade ziet op een vergoeding voor pijn, verdriet en verminderde levensvreugde, beter bekend als smartengeld.

Specialistische Bijstand

De afhandeling van een arbeidsongeval is een complexe zaak waarbij u als werknemer mogelijk tegenover uw werkgever komt te staan. Onze advocaten staan u graag bij om de werkgever aansprakelijk te stellen en de schade voor u te verhalen.

Neem de Eerste Stap

Onze advocaten begrijpen wat u doormaakt en staan klaar om u te helpen. Vul uw gegevens in en we nemen snel contact met u op voor gratis advies. Klik hiervoor op NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP. Samen zorgen we ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft.

Arbeidsongeval plaatje

Stuur ons een email of bel gelijk!