Verkeersongeval

Verkeersongeval

Verkeersongeval plaatje

Wat te doen als u een verkeersongeval krijgt?

Het kan ons allemaal overkomen. Een aanrijding waarbij u letsel oploopt. De impact hiervan is groot. Het is daarom raadzaam om een advocaat in te schakelen om u bij te staan bij de afhandeling van de schade en de aansprakelijkstelling van de veroorzaker van het ongeval. U kunt zich dan richten op uw herstel.

Zwakke en sterke verkeersdeelnemer

In het verkeersrecht wordt gesproken over de zogenaamde zwakke en sterke verkeersdeelnemer. Zwakke verkeersdeelnemers, zoals de voetganger en fietser, hebben bijna altijd recht op schadevergoeding als ze worden aangereden door een sterke verkeersdeelnemer (bijv de auto). Dit volgt uit art 185 WVW. Bij eigen schuld van de zwakke verkeersdeelnemer geldt dat zij altijd minimaal 50% van de schade vergoed krijgen.

Voor kinderen beneden de 14 jaar geldt voorts dat de schade altijd volledig vergoed wordt. Dat is alleen anders als er sprake is van overmacht, en daarvan is vrijwel nooit sprake.

Bij een aanrijding tussen twee sterke verkeersdeelnemers zal steeds onderzocht moeten worden wie aansprakelijk is voor de schade. Hier gelden de regels van art. 6:162 BW in samenhang met RVV en WVW. Bovenstaande maakt duidelijk dat het verstandig is na een ongeval een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen.

Schadevergoeding Claimen

Onze advocaten zullen de schade voor u verhalen op de aansprakelijke partij en/of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de aansprakelijke partij. De schade die wij voor u zullen vorderen bestaat uit materiële en immateriële schade. Materiële schade is schade die in geld uit te drukken is. U kunt hierbij denken aan inkomsten die u misloopt, medische kosten die niet worden gedekt, kosten voor hulp in het huishouden e.d. Immateriële schade ziet op een vergoeding voor pijn, verdriet en verminderde levensvreugde, beter bekend als smartengeld.

Neem de Eerste Stap

Onze advocaten begrijpen wat u doormaakt en staan klaar om u te helpen. Vul uw gegevens in en we nemen snel contact met u op voor gratis advies. Klik hiervoor op NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP. Samen zorgen we ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft.

Verkeersongeval plaatje

Stuur ons een email of bel gelijk!