Nieuws

 • Wegwerken corona-achterstanden strafrechtketen voor eind 2021
  on 24 June 2020 at 23:00

  Verschillende organisaties in de strafrechtketen, waaronder de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie (OM), de politie, de reclassering, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) zijn gekomen tot maatregelen om achterstanden die zijn ontstaan door de coronacrisis weg te werken. Reguliere inzet en capaciteit zijn niet altijd voldoende. Extra maatregelen en innovatieve oplossingen zijn nodig. Organisaties zijn hiervoor afhankelijk van elkaar, want […]

 • Rechtspraak en OM werken corona-achterstanden weg
  on 24 June 2020 at 23:00

  Ruimere openingstijden, inzet 70+rechters, meer zaken door 1 rechter en vaker strafbeschikkingDe Rechtspraak en het Openbaar Ministerie (OM) hebben plannen gemaakt om de door de coronacrisis ontstane achterstanden bij strafzaken te lijf te gaan. Zo werken rechtbanken en gerechtshoven met ruimere openingstijden, waardoor bijvoorbeeld avondzittingen mogelijk zijn. Daarnaast worden meer strafzaken door een enkelvoudige kamer (1 rechter) behandeld en zal het OM vaker gebruik maken van de […]

 • Rechtspraak: moeite met vele open normen coronawet
  on 14 June 2020 at 23:00

  Het is nog onduidelijk welke gevolgen het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 heeft voor (de grondrechten van) burgers. De Raad voor de rechtspraak vraagt het kabinet daarom in een wetgevingsadvies (pdf, 813,1 KB) om meer helderheid op dit punt. Met het wetsvoorstel wil het kabinet voor de langere termijn een wettelijke basis bieden voor maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De Raad begrijpt dat het wetsvoorstel onder zeer grote tijds- en […]

 • Uitnodiging ontvangen voor een online zitting? Zo werkt dat
  on 3 June 2020 at 23:00

  De Rechtspraak behandelt sinds de uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk zaken schriftelijk, via een videoverbinding of telefonisch. Hoe werkt een online zitting?Online zitting: eerst contactAls uw zaak online wordt behandeld, dan neemt de administratie van de rechtbank of het gerechtshof contact met u op. Daarna ontvangt u een e-mail met alle informatie die u nodig heeft om deel te nemen aan de online zitting. Op een speciale webpagina vindt u handleidingen om Skype te installeren en te […]

 • Nieuwe leden selectiecommissie rechters benoemd
  on 1 June 2020 at 23:00

  De Raad voor de rechtspraak heeft 9 nieuwe leden voor de Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) benoemd. Deze commissie is verantwoordelijk voor het selecteren van kandidaten voor de functie van rechter/raadsheer (in opleiding) of raadsheer- of rechter-plaatsvervanger.De LSR bestaat uit rechterlijk leden en leden afkomstig uit diverse maatschappelijke sectoren, zoals openbaar bestuur, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap, advocatuur en Openbaar Ministerie.De nieuwe leden zijn: mw. mr. P. […]