VWvL Advocaten heeft specifieke kennis van het pensioenrecht en met name waar het vragen aangaande (bedrijfstak)pensioenfondsen betreft. De zaken waar zij zich onder andere mee bezighouden zijn:

werkgever

  • Vragen over verplichtstelling pensioenfondsen
  • Aansluiting werkgevers bij bedrijfstakpensioenfondsen
  • Vrijstellingsverzoeken (van verplichte aansluiting bij pensioenfondsen) werkgevers

deelnemer

  • Vragen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden over pensioenaanspraken/rechten die zij aan pensioenreglementen kunnen ontlenen
  • Vragen over uitleg pensioenreglementen
  • Behandeling van specifieke situaties als echtscheiding, overlijden (partnerpensioen)

geschillencommissie

  • Advies aan klachten- en geschillencommissie van pensioenfondsen
  • Opstellen van uitspraken
  • Optreden als lid van klachten- en geschillen commissie

Contactpersoon: Sigrid Oosting, Oosting@vwvl-advocaten.nl