Ik stel mij graag aan u voor. Na een start in 1985 als student medicijnen ben ik in 1986 een hele andere richting ingeslagen. In 1991 ben ik afgestudeerd als fiscaal jurist en aan de slag gegaan bij Ernst & Young en (later) als pensioenfiscalist bij PWC.

Vanaf 2008 ben ik in loondienst en als zelfstandig pensioen- en arbeidsrechtjurist werkzaam geweest voor vele uitvoeringsorganisaties zoals Syntrus Achmea, PGGM, PNO Media, USG Legal en TKP. In die hoedanigheid heb ik vele werkgevers- en deelnemersdossiers van verschillende pensioenfondsen behandeld.

Als advocaat met als specialisaties Arbeidsrecht, Pensioenrecht en Aansprakelijkheidsrecht ben ik u graag behulpzaam.

De ervaring leert dat het tijdig inschakelen van ondersteuning bij vraagstukken over bijvoorbeeld de aansluitplicht van een werkgever bij een pensioenfonds of het verzoeken van vrijstelling van de verplichte deelname bij een pensioenfonds, kan voorkomen dat u in een jarenlange discussie met het betreffende pensioenfonds terecht komt.

Hetzelfde geldt voor deelnemers bij pensioenfondsen. In de praktijk blijkt het vaak lastig voor deelnemers duidelijkheid te krijgen over hun pensioenrechten. Het is een ingewikkelde materie waarbij je als individuele deelnemer vaak onvoldoende zicht hebt op de wet- en regelgeving ter zake van pensioenen en het antwoord van het pensioenfonds op je vragen niet altijd de gewenste duidelijkheid geeft. Hierbij kan ik u ondersteunen.

Indien u slachtoffer bent van een ongeval dan ondersteun ik u graag bij de afhandeling van uw materiële en immateriële schade. Indien de wederpartij aansprakelijk is heeft u recht op vergoeding van de (redelijke) kosten voor het inschakelen van een advocaat. Dit laatste geldt overigens ook indien u schade heeft geleden als gevolg van bijvoorbeeld een foutieve vaststelling van uw pensioen.

Voor meer informatie over de specialisaties verwijs ik u naar de pagina’s Arbeidsrecht, Pensioenrecht, Letselschaderecht en Aansprakelijkheidsrecht.

Naast mijn werk ben ik een liefhebber van moderne kunst, de mooie omgeving en het lekkere eten van Italië en muziek. Ook besteden we veel tijd aan onze kinderen die in Groningen en Utrecht studeren.

Sigrid Oosting heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht (pensioenen)
  • Letselschaderecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Oosting@vwvl-advocaten.nl

923c3576-2499-49f2-93d8-4fcac6720f97